Náhradní plnění

Náhradní plnění je jednou z možných forem jak splnit povinné zaměstnávání OZP, tedy osob se zdravotním postižením, které stanovuje stát všem zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci. Množství zaměstnaných OZP by mělo činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Celkově existují tři způsoby, kterými lze řešit povinný podíl OZP ve firmě.

  1. Zaměstnáním osob se zdravotním postižením v celkové výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců
  2. Odběrem výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo od OZP, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nemají další zaměstnance, nebo zadávání zakázek takovým firmám či osobám
  3. Odvody do státního rozpočtu, které činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každou nezaměstnanou OZP
  4. Případně kombinováním výše uvedených možností

Nejjednodušší formou náhradního plnění je druhá možnost. Mezi největší zaměstnavatele s nadpoloviční většinou zaměstnaných OZP již standardně patří bezpečnostní a úklidové agentury, mezi nimi také M Security & Cleaning s.r.o.

Využitím náhradního plnění a odběrem služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % OZP a důchodců podporujete vytváření pracovních míst pro tyto potřebné skupiny obyvatel a přispíváte k jejich lepší životní úrovni. Současně odebíráte pro svou firmu užitečné služby za pro vás přijatelnější ceny, a neplatíte zbytečně vysoké částky do státního rozpočtu bez jakéhokoli užitku.

Pozor! Odběr služeb a výrobků od firem s více než 50 % zaměstnanými OZP je hodnotou omezen na 28 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v přepočtu na jednoho OZP zaměstnance u dodavatele náhradního plnění.

Náhradní plnění s M Security & Cleaning s.r.o.

Naše firma je připravena Vám nabídnout náhradní plnění odběrem:

  • Úklidových služeb
  • Bezpečnostních služeb

Vybírat můžete z kompletního sortimentu úklidových služeb – pravidelného ručního úklidu, strojního úklidu i údržby exteriérů a zeleně.

Z bezpečnostních služeb pak lze využít fyzickou ostrahu a recepční služby, elektronickou ostrahu či pořadatelské služby se zajištěním bezpečnosti.

Pro veškeré služby z našeho sortimentu zaměstnáváme proškolené osoby se zdravotním postižením, důchodce i invalidní důchodce, kteří vždy vykonávají v rámci služby adekvátní činnost s ohledem na jejich zdravotní stav.

Veškerou dokumentaci k náhradnímu plnění Vám včas zpracujeme (ze zákona ji zpracovává poskytovatel náhradního plnění), abyste ji mohli úřadu práce odevzdat v řádném termínu, který je vždy do 15.2. následujícího roku.