Elektronická ostraha

Elektronická ostraha pokrývá veškeré technické systémy, které se starají o bezpečnost objektu. Naše firma nabízí instalaci všech běžně využívaných elektronických systémů ochrany.

Do Vašeho objektu Vám namontujeme spolehlivá zařízení odpovídající aktuálním bezpečnostním normám.

Mezi námi instalované systémy patří

EZS – do všech objektů instalujeme elektronické zabezpečovací systémy, které souhrnně představují elektronické vybavení, pohybová čidla, která slouží pro oznámení případného nežádoucího vniknutí do objektu. V případě narušení hlídaného objektu systém toto narušení detekuje a oznámí ho, buď místním spuštěním sirény, nebo na pult centralizované ochrany – tedy na napojenou bezpečnostní agenturu, eventuálně samotnému majiteli objektu.

CCTV – montujeme vnitřní kamerové systémy, které monitorují dění v hlídaném objektu a zobrazují jej buď přímo v objektu v místě vyhrazeném pro fyzickou ostrahu, nebo na vzdáleném monitoru – prostřednictvím internetu, uzavřené počítačové sítě, mobilního telefonu atd. Současně umožňují také záznam veškerého dění pro jeho pozdější analýzu.

Kamerové systémy standardně montujeme do interiérů i exteriérů objektů a lze je tak využívat pro kontrolu vnějšího oplocení, bran a vjezdů, stejně jako vnitřních prostor.

EPS – v rámci protipožární ochrany instalujeme do všech typů objektů elektrickou požární signalizaci. Jedná se o systém hlásičů, které upozorňují na vznik požáru akustickými i vizuálními signály a předávají zprávu na patřičné místo, kterým může být stanovené informační středisko nebo rovnou požární stanice.

Kromě montáže elektronických bezpečnostních prvků nabízíme svým klientům také konzultace a vyhodnocování dat sesbíraných elektronickými bezpečnostními systémy.