Informace o oznamení nekalého chování (Whistleblowing)

V souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění společnost umožňuje podat oznámení o možném protiprávním jednání.

Společnost přijímá v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů oznámení prostřednictvím e-mailové schránky:

E-mailová adresa pro podání oznámení: whistleblowing@msecurity.cz

Společnost přijímá oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo stáž, resp. se o ni ucházel, nebo u osoby se kterou byl oznamovatel v souvislosti s prací v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností nebo stáží v kontaktu, a které má:

  • znaky trestného činu,
  • znaky přestupku, za který může být, dle zákona, uložena pokuta jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
  • porušuje samotný Zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje jiný právní předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně o ochraně oznamovatelů.

 Osobou přijímající oznámení je ředitel společnosti.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odstavec 3 písm. a) b) h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost přijímá pouze neanonymní oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele).

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona o ochraně oznamovatelů, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/