Údržba exteriérů

Naše firma se stará také o exteriéry budov, zajišťujeme profesionály, kteří se starají o zeleň, chodníky a jiné pozemní komunikace jejich čištěním, v zimních měsících také odhazováním sněhu a případným posypem, pravidelně sečou trávu a starají se o zavlažování, zastřihávání zeleně, odvoz bioodpadu. Současně se naši pracovníci starají také o zeleň v interiérech objektu.

Součástí našich služeb údržby exteriérů je také vysazování dalších rostlin, trávy a případné kácení stromů podle aktuálních potřeb, či drobné úpravy terénu. K péči o Vaši zeleň se dostanou pouze zkušení a dobře vyškolení pracovníci, kteří se orientují v problematice rostlin a péče o ně. Využívají pouze kvalitní hnojiva a substráty, stejně jako kvalitní nářadí a techniku. Jejich práce je diskrétní, aby nezpůsobovali narušení běžného chodu objektu.