Údržba zeleně (Sekání a odvoz trávy)

Obstaráváme pro soukromé osoby, firmy, instituce, úřady a jiné objekty pravidelnou i jednorázovou péči a údržbu zeleně. Jedná se zejména o sekání a odvoz trávy, dále její zavlažování, hnojení, rekultivaci a další činnosti plněné na základě dohody s klientem. Pro péči o zeleň a sekání trávy využíváme moderní technické vybavení, které vybíráme také podle nízké hlučnosti, abychom nerušili běžný chod objektu.

Vedle sekání trávy se staráme také o stříhání a prořezávání stromů, keřů, odplevelování, zavlažování, hnojení, případně kácení, odstraňování spadaného listí a následný odvoz veškerého bioodpadu.