Fyzická ostraha

V rámci fyzické ochrany firma M Security & Cleaning s.r.o. obstarává vysoce kvalifikované pracovníky ostrahy, kteří jsou proškoleni v právní problematice dotýkající se ostrahy objektů a ochrany osob, stejně jako jsou způsobilí k veškerým úkonům s ostrahou a ochranou majetku spojenou, včetně obsluhy centrálních bezpečnostních systémů, zacházení s osobními bezpečnostními prostředky, prošli nutnou fyzickou i psychickou průpravou a jsou schopni efektivně zasahovat v případech krize.

Fyzickou ochranu objektů lze běžně využít pro

  • Banky
  • Hotely a jiná ubytovací zařízení
  • Administrativní budovy
  • Obchodní centra a řetězce
  • Průmyslové objekty a firmy

Školení strážní vykonávající činnost ostrahy, vrátných a recepčních služeb standardně provádějí kontrolu vozidel a osob, obchůzkovou činnost, vydávají klíče nebo čipové karty, obsluhují technické zázemí ostrahy – zejména bezpečnostní systémy, v případě potřeby spolupracují se složkami integrovaných záchranných sborů, vedou veškerou potřebnou dokumentaci ostrahy, za všech okolností jednají v souladu s právními předpisy a provádějí takové úkony, které jsou nutné k zajištění bezpečnosti majetku a osob.

V rámci zefektivnění bezpečnostních služeb fyzické ostrahy je možné aplikovat on-line pochůzkový systém. Ten je navržen tak, že v reálném čase přenáší veškeré informace ze stráženého objektu na pult centralizované ostrahy. Díky tomu lze sledovat pohyb ostrahy, zda ostraha vykonává předepsané obchůzky, v případě potřeby je možné rychle přivolat zásahovou jednotku nebo policii. Je tak zajištěna vyšší bezpečnost ostrahy a její správné fungování. Ostraha je také vždy vybavena náležitou uniformou nebo jiným vhodným oděvem.