Ostraha obchodních center, hypermarketů apod.

Pro hypermarkety, obchodní domy, centra i jednotlivé obchody zajišťujeme pracovníky ostrahy, kteří jsou profesionálně školení v pohybu na rušných místech, v bezpečnostních postupech a práci s vlastními donucovacími prostředky. V případě potřeby jsou schopni rychle a účinně reagovat. Jsou vybaveni vlastní uniformou a bezpečnostními prostředky. Jsou srozuměni s právními předpisy a jednají v souladu s nimi. Jejich primárním úkolem je bránit nežádoucímu chování, ničení majetku a jeho odcizení. Všichni pracovníci ostrahy jsou pečlivě vybírání a mají čistý trestní rejstřík.