On-line pochůzkový systém

Naše firma M Security & Cleaning nabízí pro kontrolu efektivity práce fyzické ostrahy vlastní on-line pochůzkový systém. On-line pochůzkový systém v reálném čase sleduje dění na hlídaném objektu, kontroluje pravidelné pochůzky strážných, hlídačů a pracovníků ostrahy a odesílá je prostřednictvím technologie GPRS na pult centralizované ochrany. V Případě, že by pracovník ostrahy ve stanovém čase, jsme o tom ihned informováni a můžeme se s hlídačem či strážným ihned spojit hlasovou komunikací, kontrolován je také čas nástupu jednotlivých pracovníků ostrahy do služby. V případě potřeby může ostraha oznámit narušení objektu a je tak možné rychle reagovat, například přivoláním policie.

On-line pochůzkový systém rovněž veškeré informace z průběhu činnosti ostrahy zaznamenává a data jsou tak okamžitě k dispozici. Systém také pozná narušení funkčnosti systému, ať už náhodné nebo záměrné a ihned ho nahlásí.