Údržba komunikací

Z našich služeb můžete využít také údržbu komunikací, ať už samostatných nebo přiléhajících k Vašemu objektu.

Staráme se o

  • sekání trávy podél komunikací
  • čištění komunikací – ručním nebo strojním zametáním
  • mytí komunikací tlakovými čističi
  • kropení komunikací
  • odstraňování sněhu a posyp komunikací v zimě
  • odstraňování posypového materiálu po zimě
  • odklizení psích exkrementů a jiných nečistot

Udržujeme příjezdové cesty, veškeré pozemní komunikace, chodníky, parkoviště atd. Naši pracovníci jsou způsobilí a znalí práce s čisticí technikou a kvalita provedené údržby komunikací je kontrolována.