Výškové, horolezecké práce

Máme vyškolené pracovníky, kteří provádějí jednorázové nebo pravidelné výškové práce na budovách, mostních konstrukcích, střechách, komínech, balkonech a dalších.

K výškovým pracím využíváme vysokozdvižné plošiny, horolezecké vybavení i posuvná lešení. Provádíme především výšková mytí plášťů budov, čištění oken a těžko přístupných míst. V zimě je možné využít naše výškové práce také na odklízení vrstev sněhu a odstraňování ledu a rampouchů ze střech, říms a okapů. Sníh a led může v zimě ze střech padat a ohrožovat osoby a majetek. Z toho důvodu je vhodnější ho odstranit.

Pro mytí oken využíváme vždy pouze profesionální čisticí prostředky a naši pracovníci mají potřebné zkoušky k práci ve výškách. Jsou ovšem také pojištěni proti případným úrazům nebo vzniklým škodám při výkonu práce.