Odstranění a odvoz sněhu

V zimních měsících se staráme o úklid sněhu z pozemních komunikací přilehlých k objektům, zajišťujeme posypy chodníků a jiných cest. V případě potřeb lze využít také naše výškové pracovníky pro odstranění sněhu z vysoko položených míst, jako jsou střechy, římsy, okapy a ke stržení nebezpečných rampouchů a ledových kusů. Zamrzlé rampouchy a těžké nánosy sněhu představují jednak riziko pro kolemjdoucí a také pro vozidla zaparkovaná u objektu, ale jsou také velkou zátěží pro střechu, proto je vhodné je zavčas odstranit.

Z přilehlých prostor objektu odstraňují naši pracovníci sníh buď ručně lopatou, nebo s pomocí potřebné techniky. Sníh rovnou odvezeme.

Odstranění a odvoz sněhu si lze objednat pro firmy, soukromé objekty, školy, zdravotnická a ubytovací zařízení, ale jakékoli další objekty a instituce.